Üst Yönetimi Beyanı

TARAFSIZLIK BEYANI


Omega, hizmet veren saha denetçilerinin uygunluk değerlendirme denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, Omega’nın uygunluk değerlendirme kapsamındaki muayene/ölçüm faaliyetlerinde görev alan personelin ve saha denetçilerinin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.

Omega bünyesinde muayene/ölçüm faaliyetlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici, dış denetçi/teknik uzman ve personel ile yapılan sözleşmeleri kapsamında görev alan teknik uzmanların uygunluk değerlendirme denetimi yapılan kuruluş ile son iki yıl içerisinde tasarım, imalat, tedarik, montaj, satın alma, temsilcilik vb. konularda hiçbir ilişkisinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder.

Omega’nın yönetici ve personeli ile sözleşme karşılığı Omega’ya hizmet veren teknik uzmanların uygunluk değerlendirme faaliyeti ve sonuçlarından yarar elde edecek kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini sağlamayı taahhüt eder.

Omega, güven sağlayan muayene/ölçüm hizmeti vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhüt eder.

Omega, muayene/ölçümlerinde faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinden veya diğer taraflardan etkilenmeyeceğini beyan eder.

Omega ve tüm çalışanları, muayene/ölçüm faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz.

Omega hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir. Omega bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhüt eder.

Omega tarafsızlığını tehdit eden tüm unsurları tespit eder ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar.

Omega, muayene/ölçüm hizmeti talep eden mevcut ve potansiyel tüm firmalara eşit uzaklıktadır. Muayene/ölçüm faaliyetleri ilgili Omega prosedürlerine göre yapılır.

Omega’nın iç ve dış kaynaklı tüm personeli, kendilerini veya Omega’yı çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduklarında derhal durumu Omega’ya bildirirler.

Omega’nın tarafsızlığına yönelik tehditler diğer kişi ya da kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanıyorsa, Omega bunları düzeltmeye yönelik çalışmalar yapar.

Omega, muayene/ölçüm faaliyetlerinde bağımsız, tarafsız, dürüstlük ve gizlilik içerisinde davranacağını beyan eder.

Omega, faaliyetlerinde başvuru sahibi firma ve kuruluşların iç tetkikini yapmaz, muayene/ölçüm faaliyetlerinde başvuru sahibinin iç tetkiklerinde yer alan denetçi/teknik uzmana (dış dahil) görev verilmez.

Omega, muayene/ölçüm faaliyetlerinde bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda muayene/ölçüm hizmeti yapmayacağını taahhüt eder.

Omega, muayene/ölçüm sürecinde elde edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin Omega yönetici, personel ve kalite sistemi denetimlerinde görev alan dış denetçiler, teknik uzmanlar tarafından gizliliğinin sağlanacağını taahhüt eder.


Hasan ILCALI


Genel Müdür

BİZE ULAŞIN!

Soru ve Görüşleriniz İçin Bizlerle 7/24 İletişime Geçebilirsiniz.