Test ve Devreye Alma - Bakım

Test ve Devreye Alma - Bakım

GÜÇ/DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ

Fiziksel ve mekaniksel durumun incelenmesi, korozyon kontrolünün yapılması.
Transformatör mahalli koşullarının kontrol edilmesi.
Bushing temizliği
Silikajel kabının temizlenmesi ve silikajelin değiştirilmesi.
Ark boynuzlarının ayarlarının yapılması.
Yağ seviyesi ve yağ kaçaklarının kontrolü.
Yağ kaçaklarının giderilmesi.
Transformatör zati koruma ekipmanlarının kontrol edilmesi, fonksiyon testlerinin yapılmasıve gerekli ise ayarlarının yapılması.
İşletme ve koruma topraklama bağlantılarının kontrol edilmesi.
Yağ numuneleri alınarak elektriksel ve kimyasal testlerinin yapılması.
Yağ içerisinde çözünmüş gaz (DGA) testi.
AG-YG, AG-TANK, YG-TANK izolasyon dirençlerinin ölçülmesi.
Sargı dirençlerinin ölçülmesi. (Her kademede).
Sargı çevirme oranı ölçümleri (Her kademede).
İkaz akımı (Mıknatıslanma akımı) ölçülmesi.
AC izolasyon (%pf) ve kapasite ölçülmesi.

YÜK ALTINDA KADEME DEĞİŞTİRİCİ (YAKD)

AYIRICI

Akım taşıyan ana kontakların temizlenmesi, kontak yüzey temaslarının kontrolü, ayırıcı kontak ve kollarının ayarlanması, uygun iletken yağ ile yağlanması.
Zarar gören ve düzeltilemeyen kontakların değiştirilmesi.
Fonksiyon testlerinin yapılması.
Kontak geçiş direncinin ölçülmesi.

KESİCİ

Kesicinin görsel ve fiziksel kontrollerinin yapılması.
Topraklama irtibatlarının kopukluk, temassızlık olup olmadığının kontrolü.
SF6 gaz basıncı kontrolünün yapılması.
SF6 gazının basılması ve kaçakların tekrar kontrol edilmesi.
Kesici mekanizmasının kontrolünün yapılması.
Yay kurma motorunun çalışma fonksiyon kontrolünün yapılması.
Açma ve kapama zamanlarının ölçülmesi.
Mekaniksel-elektriksel kilitleme mekanizmalarının kontrolünün yapılması.Röle Koordinasyon Çalışmas
Açma kapama bobinlerinin akımlarının ölçülmesi.
Kontak geçiş direncinin ölçülmesi.
%pf testlerinin yapılması.
Anti-pumping sistemlerinin, alarmlarının ve kilitleme mekanizmalarının kontrol edilmesi.

AKIM TRANSFORMATÖRÜ

Montaj tespit civatalarının kontrolünün yapılması.
Oran polarite ölçümlerinin yapılması.
Sargı direnci ve doyma ölçümlerinin yapılması.
%pf, kapasite testlerinin yapılması.
İzolasyon direnci ölçümlerinin yapılması.

GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ

Montaj tespit civatalarının kontrolünün yapılması.
Toplam %pf ve kapasitelerinin ölçümünün yapılması.
Her ünitenin %pf ve kapasitelerinin ölçümünün yapılması.
Oran testlerinin yapılması.

PARAFUDR

Topraklama iletkeninin kontrolünün yapılması.
Montaj tespit civatalarının kontrolünün yapılması.
%pf testlerinin yapılması.
İzolasyon direnci ölçümlerinin yapılması.

KORUMA RÖLELERİ

Koruma rölelerinin set edilmesi.
IEC 61850 uygulamaları.
Sekonder akım enjeksiyonu ile karakteristik eğri taramalarının yapılması.
Tüm ışıklı LED, ihbar düzeneklerinin kontrolünün yapılması.
Yardımcı gerilim kontrolünün yapılması.
Çalışma Yaptığımız Röleler:
- AŞIRI AKIM AŞIRI TOPRAK KORUMA RÖLELRİ
- AŞIRI-DÜŞÜK GERİLİM/FREKANS KORUMA RÖLELRİ
- MESAFE KORUMA RÖLELERİ
- TRAFO DİFERANSİYEL KORUMA RÖLELERİ
- HAT DİFERANSİYEL KORUMA RÖLELERİ
- GENERATÖR KORUMA RÖLELERİ
- FİDER KONTROL RÖLELERİ
- BARA KORUMA RÖLELERİ

NÖTR DİRENCİ

İzolasyon direncinin ölçülmesi.
Nötr direncinin ölçülmesi.
Akım gerilim transformatörlerinin testleri, görsel kontrolünün yapılması.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ ve PERİYODİK MUAYENE

Topraklama bağlantılarının korozyon, ve gevşeklik kontrolünün yapılması.
Toprak ağının geçiş direncinin SELVAZ metodu ile ölçülmesi.
İç tesisat denetiminin yapılması.
Adım/Temas gerilimlerinin ölçülmesi.

AKÜ GRUBU

Gözle ekipmanın fiziki ve mekaniki kontrolünün yapılması.
Bağlantı sıkılığının kontrol edilmesi.
Akü odası muayenesinin yapılması.
Akülerin göz gerilimlerinin ölçülmesi.
Yük kapasite testlerinin yapılması.

REDRESÖR

Gözle ekipmanın fiziki ve mekaniki kontrolünün yapılması.
Şarj akımının kontrol edilmesi.
Şarj geriliminin kontrol edilmesi.
Herbir kablo giriş-çıkış ve iç bağlantılarının sıkık kontrolünün yapılması.

OG HÜCRELER

Fiziksel ve mekaniksel durumun incelenmesi.
Toplraklama bağlantılarının kontrolü.
Mekaniki ve elektriki kilitlemelerinin işletme şartlarına göre sıralı ve emniyetli çalırlılığının kontrolünün yapılması.
İzolatör ve parafudrların mekanik hasara karşı gözle kontrolünün yapılması.
OG kablo ve başlıklarının kontrolünün yapılması.
İndikatör ve ölçüm cihazlarının görsel olarak çalışırlılığının kontrolünün yapılması.
Hücre ısıtıcılarının kontrolünün yapılması.
Kesici güç devresinin tork anahtarı ile kontrolünün yapılması.
Baraların tork anartarı ile sıkılması ve geçiş direnç ölçümlerinin yapılması.
Bara izolasyonunun ölçülmesi.
Kesici açma-kapama zamanlarının ölçülmesi..
Kesici kontak geçiş dirençlerinin ölçülmesi.
Kesici izolasyon ölçümlerinin yapılması.
Akım gerilim transformatörlerinin testlerinin ve görsel kontrollerinin yapılması.

GENERATÖR

Sargı dirençlerinin ölçülmesi.
AC izolasyon (%pf) ve kapasite ölçülmesi.
DC İzolasyon PI ölçümlerinin yapılması.

BİZE ULAŞIN!

Soru ve Görüşleriniz İçin Bizlerle 7/24 İletişime Geçebilirsiniz.